Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Donacions.

Les donacions s'autoliquiden amb el model 651.

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament