Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre la modalitat del tribut, consulteu la pàgina Assegurances sobre la vida.

Les assegurances sobre la vida s’autoliquiden amb el model 652 (fins a 4 contractes d’assegurança; si n’hi ha més, cal utilitzar el model  650-660, de successions).

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament