L’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa finalista, l’objectiu del qual és dotar els fons per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya i el de foment per a la difusió cultural digital, amb la finalitat de finançar les actuacions i les mesures a què estan destinats aquests fons.

La llei que aprova l’impost va entrar en vigor l’11 de desembre de 2014.

  • Declarar l'impost