L'import de l'impost sobre els actius no productius es merita l'1 de gener de cada any.

En l’exercici del 2017 es merita el 30 de juny.

Nota: encara no s'ha establert quin serà el període de liquidació de l'impost (previsiblement serà el 2018).