L’impost es merita en el moment de l’adquisició de la beguda ensucrada envasada, en el territori d’aplicació del tribut, per part del contribuent al distribuïdor.

Si qui subministra les begudes i l’establiment que les posa a disposició del consumidor són la mateixa persona, l’impost es merita en el moment en què el contribuent posa la beguda a disposició del consum.