• Col·lectius per als quals és obligatori fer la tramitació telemàtica

  • Declaracions exonerades de la presentació per mitjans electrònics

  • Què cal fer quan ja s’ha efectuat el pagament presencialment?