• Recaptació executiva. Informació i accés al menú de gestió

  • Programa d’homogeneïtzació de tributs

  • Concessions administratives. Comunicació de dades