El pagament de liquidacions o deutes emesos per l'Agència Tributària de Catalunya i notificats mitjançant una carta de pagament es pot fer de manera presencial, telemàtica o telefònica. A més del NIF del titular del deute i l’import, cal aportar el  número de justificant, present a la carta de pagament corresponent.

Atenció: els deutes i liquidacions següents únicament es poden pagar presencialment, a les entitats financeres col·laboradores:
- Deutes provinents d’una diligència d’embargament
Deutes amb una part ja ingressada 
- Liquidacions  corresponents als impostos següents: 
   - Impost sobre les estades en establiments turístics
   - Impost sobre les begudes ensucrades envasades
   - Impost sobre grans establiments comercials
   - Impost sobre el patrimoni

  • Per internet

  • Presencialment

  • Per telèfon