El pagament de liquidacions o deutes emesos per l'Agència Tributària de Catalunya i notificats mitjançant una carta de pagament es pot fer de manera presencial, telemàtica o telefònica. A més del NIF del titular del deute i l’import, cal aportar el  número de justificant, present a la carta de pagament corresponent.

  • Per internet

  • Presencialment

  • Per telèfon