L'Agència Tributària de Catalunya està treballant per facilitar la realització de tots els tràmits per mitjans electrònics. Mentre no sigui possible, les persones contribuents, incloses les persones jurídiques, poden continuar presentant en paper els seus escrits a l’Agència.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix, a la disposició final 7a, que les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del 2 d’octubre de 2020 (tal com estableix la modificació continguda al títol V del  Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ; BOE núm. 214, de 4 de setembre de 2018).