La carpeta de tramitació (o carpeta tributària) és l’entorn que permet pagar i presentar les autoliquidacions de tributs realitzades, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, amb programa d'ajuda, formularis telemàtics  o bé amb altres solucions específiques. Permet, també, fer-ne el seguiment.

S’hi accedeix amb identificació digital. Podeu utilitzar qualsevol dels sistemes reconeguts pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Més informació sobre els certificats autoritzats i aspectes relacionats:
Identificació digital

 
Nova funcionalitat (10.04.2017):
Presentació en nom de terceres persones