La carpeta de tramitació (o carpeta tributària) és l’entorn que permet pagar i presentar les autoliquidacions de tributs realitzades, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, amb programa d'ajuda (un cop s’ha pujat el fitxer “.dec” generat), formularis telemàtics  o bé amb altres solucions específiques.  

Permet, també, fer el seguiment i conèixer l’estat en què es troba una tramitació telemàtica (validat, presentat, error...).

S’hi accedeix amb identificació digital. Podeu utilitzar qualsevol dels sistemes reconeguts pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Més informació:

- Identificació digital (certificats autoritzats i aspectes relacionats)
Requeriments tècnics per a la tramitació telemàtica (resolució d'incidències, guies...)
- Presentació en nom de terceres persones