• El lloguer d’un habitatge està subjecte a algun impost?

 • A qui correspon liquidar l’impost?

 • Hi ha alguna exempció?

 • Quin model d’autoliquidació cal utilitzar?

 • Es pot utilitzar el paper timbrat que es ven als estancs per liquidar l’impost?

 • Quina quantitat s’ha de pagar?

 • Quina és la base imposable que cal declarar?

 • Cal presentar el contracte de lloguer?

 • Quin termini hi ha per pagar i presentar?

 • On es paga l'impost?

 • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

 • Exemple d’autoliquidació d’un contracte de lloguer