Està subjecta a l’impost de successions i donacions la percepció de diners per part de les persones beneficiàries d’assegurances sobre la vida com a conseqüència de la mort de la persona assegurada. Inclou tant les assegurances individuals, en les quals qui contracta és la persona assegurada, com les assegurances col·lectives contractades per l’empresa a nom dels seus treballadors.

La quantitat rebuda per la persona beneficiària s’ha d’acumular al valor dels béns i drets que formin part de la seva part de l’herència.

Amb la finalitat de cobrar l’assegurança sobre la vida sense esperar la tramitació de l’herència, és habitual practicar una autoliquidació parcial de l’impost pel valor de la pòlissa.

Les entitats asseguradores no poden fer efectiu el pagament de la pòlissa si no es justifica haver autoliquidat l’impost. 

  • Gestions que heu de fer en el cas que opteu per l’autoliquidació parcial

  • Quin és el valor que heu de declarar?

  • Quina quantitat s’ha de pagar?

  • On es paga l’impost?

  • Quin termini hi ha per presentar la documentació?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

  • Autoliquidació. Exemple