El frau fiscal minva l’obtenció d’ingressos per finançar els serveis públics, crea desigualtats i perjudica l’activitat i la qualitat de vida dels contribuents complidors. És per això que la identificació de les conductes fraudulentes és un objectiu estratègic principal de tota administració tributària i un deure ciutadà.

  • Què és una denúncia tributària?

  • Què es pot denunciar?

  • Com ha de ser la denúncia?

  • Com es presenta?