L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) està treballant, des de mitjan 2014, en un projecte de modernització  per establir una relació de confiança amb les persones contribuents i acompanyar-les a través dels canals de comunicació més adequats en cada moment i en funció de les seves necessitats.

Aquest projecte compta amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

Es dotarà l'ATC d'una plataforma de serveis digitals robusta i adequada que possibiliti realitzar aquesta transformació amb garanties d'èxit.  Des del programari de gestió tributària i recaptació es milloraran les eines de comunicació i relació amb el contribuent, introduint elements d'anàlisi de dades i de big data, establint mecanismes de control de la qualitat de les dades, desenvolupant el concepte d'expedient electrònic, així com una plataforma omnicanal que permeti oferir als contribuents tota la informació  i l’accés als tràmits que puguin necessitar, sigui quin sigui el canal d'interacció triat. 

En definitiva, l’objectiu últim és millorar l'eficiència i l’eficàcia de la carta de serveis de l'Agència, amb una visió centrada en els contribuents i les seves expectatives. 

FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea