31/01/2017

A partir del dia 6 de febrer l’Agència Tributària de Catalunya disposarà d’un nou punt d’atenció i prestació de serveis al contribuent. L’Oficina Territorial al Barcelonès Nord, ubicada al carrer de Joan d’Àustria, núm. 39-47, al barri del Poblenou de Barcelona, se suma, així, a la seu de Barcelona i les delegacions a Girona, Lleida i Tarragona.  

Aquesta és la primera de les 15 noves oficines que està previst posar en marxa enguany en el marc del procés de desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’objectiu de consolidar una xarxa d’oficines pròpies que possibiliti el ple exercici de les competències tributàries arreu del territori. A aquestes 19 dependències, s’hi afegiran, a més, 12 punts d’atenció compartida ubicats en altres administracions de caràcter local, tenint en compte criteris ponderats d’activitat, població a cobrir i proximitat. 

La nova oficina tindrà les funcions següents: 

– Atenció i informació als contribuents sobre els principals tributs gestionats per l’ATC, incloent-hi el servei de cita prèvia. El servei presencial s’adreça exclusivament a particulars i, per tant, en queda exclosa la recepció d’expedients presentats per intermediaris fiscals (gestors i professionals). 

– Comprovació i, si escau, liquidació dels expedients tributaris corresponents als impostos gestionats. 

– Suport i informació sobre aspectes de recaptació dels deutes tributaris i no tributaris, i de gestió recaptatòria (ajornaments, fraccionaments, avals, garanties, etc.). 

L’horari d’atenció al públic de la nova oficina serà el mateix que el de la resta de seus de l’Agència:

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i el dimarts, horari continuat de 8.30 a 16.00 h.
De l’1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d’abril i vigílies de festes locals: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Ubicació de l'Oficina Territorial al Barcelonès Nord