13/07/2017

L’Agència Tributària de Catalunya ha signat, amb data 12 de juliol  de 2017, un nou acord de col·laboració social amb un col·lectiu de professionals per a l'actuació en nom de terceres persones, concretament amb la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF).

Es pot consultar la llista completa d’acords que permeten als professionals que s’hi adhereixin fer la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica.