14/06/2017

L’Agència Tributària de Catalunya ha signat, amb data 7 de juny de 2017, tres nous acords de col·laboració social amb col·lectius de professionals per a l'actuació en nom de terceres persones, concretament amb:

- Agrupación de Asesorías de Empresas (ADADE)
- Asesorlex, Asociación Profesional de Asesorías de PYMES
- Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

Es pot consultar la llista completa d’acords que permeten als professionals que s’hi adhereixin fer la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica.