13/06/2018

Marta Espasa Queralt ha estat nomenada secretària d'Hisenda del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, rellevant en el càrrec Albert Castellanos Maduell, el qual, al seu torn, ha estat nomenat secretari general del mateix departament.

Marta Espasa, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB, és especialista en economia pública, finançament autonòmic i local i balances fiscals, i ha estat membre del grup d'experts per l'elaboració de la balança fiscal de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Ha estat al capdavant de la Direcció General de Tributs i Joc des del gener del 2016 fins ara, des d’on, entre d’altres funcions, s’analitza i dissenya la política tributària de la Generalitat de Catalunya, i es proposa i s’elabora la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels tributs cedits.

 Marta Espasa Queralt també exercirà les funcions de presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, atès que, d’acord amb l’article 212-2 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya, la presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona titular de l’òrgan mitjançant el qual l’Agència s’adscriu al departament competent en matèria d’hisenda, això és, la Secretaria d’Hisenda.