Els programes d'ajuda són aplicacions que podeu instal·lar en el vostre ordinador per emplenar correctament els diferents models d'autoliquidació. El programa d'ajuda bàsic instal·la tots els models en un sol pas. A continuació, podeu descarregar els arxius necessaris per instal·lar, per primera vegada, els programes d'ajuda de l'any actual i per actualitzar els models. Cal tenir prèviament instal·lat el Java i l'Adobe Acrobat Reader. Cal seguir les indicacions de la guia d'instal·lació dels programes d'ajuda, que informen també de l'adequada configuració de Java i del lector PDF per poder imprimir l'autoliquidació generada.

Una vegada emplenada l'autoliquidació amb el programa d'ajuda, podeu imprimir el model oficial i presentar-lo a les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya, o bé generar un fitxer per presentar-lo telemàticament.
Podeu consultar la Guia detallada de presentació telemàtica dels models 600 i 620 (mitjançant programa d'ajuda) [PDF, 1,07 MB ]

Per autoliquidar transmissions anteriors corresponents al model 600 heu d'utilitzar el programa més actual. En canvi, per autoliquidar transmissions de vehicles (model 620) d'anys anteriors cal utilitzar la versió de l'any que correspongui.