Els programes d'ajuda són aplicacions que podeu instal·lar en el vostre ordinador per emplenar correctament els diferents models d'autoliquidació. El programa d'ajuda bàsic instal·la tots els models en un sol pas. A continuació, podeu descarregar els arxius necessaris per instal·lar, per primera vegada, els programes d'ajuda de l'any actual i per actualitzar els models. Cal tenir prèviament instal·lat el Java i l'Adobe Acrobat Reader. Cal seguir les indicacions de la guia d'instal·lació dels programes d'ajuda, que informen també de l'adequada configuració de Java i del lector PDF per poder imprimir l'autoliquidació generada.

Una vegada emplenada l'autoliquidació amb el programa d'ajuda, podeu imprimir el model oficial i presentar-lo a les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya, o bé generar un fitxer per presentar-lo telemàticament.

Programes d'ajuda 2019: ja s'ha publicat el programa d’ajuda del model 651 (donacions), que permet autoliquidar fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2019. Els programes d’ajuda dels models  650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini) estaran disponibles a finals de gener de 2019.