Aquest és un accés directe al model 600 d'autoliquidació. Es tracta d'un accés indicat per a persones expertes que no necessiten més informació sobre el tribut ni la tramitació.

Atenció: cal tenir present l’Ordre VEH/85/2017, d’11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris (DOGC 7370 de 16.05.207). Més informació:
Col·lectius obligats a la presentació telemàtica i declaracions exonerades

  • Més informació