Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Transmissions patrimonials oneroses.

Els préstecs estan subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat transmissions patrimonials oneroses. No obstant això, sempre que el préstec es realitzi entre persones físiques (per exemple, entre familiars) és una operació subjecta però exempta de tributació. S'autoliquiden amb el model 600 (cal seleccionar el codi de tarifa DRG i el codi d’exempció 128).

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament