Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Actes jurídics documentats.

Els documents de tipus notarial, administratiu o judicial s'autoliquiden amb el model 600. Podeu consultar-ne el detall a la guia pràctica de l'impost.

Els documents mercantils s'autoliquiden amb models específics.

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament