Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Herència i llegat.

Les herències i llegats s’autoliquiden mitjançant els models 660-650.

S'ha de fer una autoliquidació per cada persona obligada a liquidar l'impost, encara que no en resulti cap ingrés.

  • Termini

  • Prorrogar el termini de declaració

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament