Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Consolidació de domini.


La consolidació de domini s’autoliquida amb el model 653.
Si el desmembrament del domini s'hagués produït per compra del dret, en el moment de la consolidació tributarà per l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600 d'autoliquidació). 

  • Termini

  • Prorrogar el termini de declaració

  • Ajornar o fraccionar el pagament