Quan mor una persona sovint es desmembra el domini dels seus béns i drets en dues o més persones. Unes d'aquestes persones són les anomenades usufructuàries, que tenen el dret de gaudir i d'obtenir rendiments de per vida dels béns i drets objecte de la transmissió; i altres, les dites nues propietàries, tenen el dret de consolidar aquest usdefruit amb la nua propietat quan la persona o persones usufructuàries morin, o bé quan sigui transmès aquest dret per algun altre tipus d'acte o contracte establert entre persones vives (donació o compravenda).