L’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava el risc local mediambiental, i en última instància sobre les persones, que comporta, en el territori de Catalunya, la producció d’elements radiotòxics generats en reaccions termonuclears.

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), que aprova l’impost, va entrar en vigor l’1 d’abril de 2017.

  • Declarar l'impost