Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Impost sobre els habitatges buits.

L'impost s'ha d'autoliquidar amb el model  510.

No cal presentar l'autoliquidació si no resulta cap quantitat a ingressar com a conseqüència de l'aplicació de:
- Les exempcions subjectives a les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret a l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya.
- El mínim exempt de 150 metres quadrats que estableix l'article 11 de la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits.

Publicació de l’Ordre per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 510 de l’impost sobre els habitatges buits (27.02.2018)

  • Termini