Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria.

En cas que es demani ajornament o fraccionament del deute cal fer la  tramitació presencialment a les delegacions de l’ATC. 

L'impost s'autoliquida mitjançant el model 980.

IMPORTANT: cal emplenar 1 formulari per a cada instal·lació i adjuntar un annex amb el detall de les emissions màssiques dels focus corresponents. Les empreses que necessitin un codi d’instal·lació (EMIS), l’han de demanar a la Secció de Control d’Emissions (Servei de Vigilància i Control de l’Aire, Departament de Territori i Sostenibilitat): tel. 93445000, a/e: control_emis.tes@gencat.cat.

  • Termini