Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

L'impost s'autoliquida amb el formulari model 990.

  • Termini