L'impost sobre grans establiments comercials grava la singular capacitat econòmica que concorre en determinats establiments comercials com a conseqüència d’estar implantats en grans superfícies, atès que aquesta circumstància contribueix d’una manera decisiva a fer que aquells tinguin una posició dominant en el sector i pot generar externalitats negatives en el territori i el medi ambient, el cost de les quals no assumeixen.

L’impost resta afectat al foment de mesures per a la modernització del comerç urbà de Catalunya i al desenvolupament de plans d’actuació en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.