Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Impost sobre les estades en establiments turístics.

En el cas específic d'embarcacions de creuer turístic, l'autoliquidació s'ha de presentar utilitzant el model 940 (o bé el model 920, autoliquidació agregada).

No és necessària la presentació quan no resulti cap quantitat a ingressar, sens perjudici de l'obligació dels subjectes passius substituts de conservar la documentació acreditativa de les exempcions aplicades fins que finalitzi el termini de prescripció.

  • Terminis

  • Documentació en cas d'exempció. Declaracions responsables