Són obligats tributaris de l'impost, el contribuent, el substitut del contribuent i els responsables solidaris.  

  • Contribuent

  • Substitut del contribuent

  • Responsables solidaris

  • Assistents en la recaptació