En general, l'impost sobre les estades en establiments turístics es merita a l'inici de l'estada en els establiments i equipaments subjectes a l'impost.

En particular, i pel que fa a les estades en embarcacions de creuers, l'impost es merita, per als contribuents que es troben en trànsit, en el moment en què el vaixell fa escala en algun port de Catalunya. La persona que embarca en un port de Catalunya iniciant així el seu viatge, o aquella que hi desembarca perquè aquest port és la destinació final del seu viatge, no merita l'impost.