Formularis de declaració responsable en relació amb l'exempció per a menors de 17 anys en l'impost sobre les estades en establiments turístics. Disponibles en català, castellà, francès, italià, anglès i alemany.