L'impost sobre les estades en establiments turístics grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments subjectes a l'impost. L’impost també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística.

Els ingressos provinents d'aquest impost resten afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme per a atendre les finalitats que s'hi determinen.

Atenció: el proper termini per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació és  de l’1 i al 20 d’octubre de 2017, que correspon al període abril-setembre (per tant, aquest any  no hi ha autoliquidació de l’1 al 20 de juliol). Ja està disponible el nou programa d’ajuda.