Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Impost sobre begudes ensucrades envasades

La funcionalitat per autoliquidar l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, que cal fer telemàticament, estarà disponible l’1 de juliol de 2017. L'autoliquidació es realitza a partir del model 520, aprovat per l’Ordre VEH/131/2017, de 21 de juny, per la qual s'aprova el model 520 d'autoliquidació de l'impost sobre begudes ensucrades envasades (DOGC núm. 7398, de 26/06/2017).

L’autoliquidació que ha de presentar el substitut del contribuent ha d’incloure la quota en relació amb les begudes venudes i retornades durant el període de liquidació. A aquest efecte, s’entén que les begudes han estat venudes o retornades al contribuent en la data d’emissió de la factura corresponent.

L’autoliquidació que ha de presentar el contribuent ha d’incloure la quota de l’impost meritat per les begudes posades a disposició del consumidor durant el període de liquidació. A aquest efecte, s’entenen posades a disposició del consumidor, les begudes efectivament venudes al consumidor final. 

Atenció: si no s'ha realitzat cap operació durant el trimestre, l'autoliquidació no s'ha de presentar.