La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017) crea l’impost sobre begudes ensucrades envasades. Aquest nou impost, que entra en vigor a partir de l’1 de maig de 2017*, té com a finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

D’acord amb la Llei, l’impost s’aplica a la persona física o jurídica que adquireix les begudes ensucrades i les posa a disposició del consumidor final (supermercat, restaurant, bar...). Per tant, el contribuent és la persona que subministra (ven) aquestes begudes al consumidor. A més a més, la Llei també preveu la figura del substitut del contribuent, que és la persona que subministra la beguda a l’establiment on es fa la venda al consumidor final.

Ha de presentar i ingressar la corresponent autoliquidació de l’impost el contribuent o, si escau, el substitut del contribuent, d’acord amb el següent:
1. El substitut del contribuent, si resideix en territori espanyol i no és qui efectua la distribució de les begudes als seus establiments de venda.
2. El contribuent, si és alhora qui efectua la distribució de les begudes als seus establiments de venda.
3. El contribuent, si qui li subministra la beguda no és resident en territori espanyol.

El primer període de liquidació de l'impost és el trimestre abril-juny 2017, i s’haurà d’autoliquidar entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017.


*El Decret llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 7345, de 6 d’abril) estableix que l’impost entra en vigor el dia 1 de maig de 2017.