Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Gravamen de protecció civil.

Cal presentar una autoliquidació per cada subjecte passiu, que inclogui totes les activitats i elements patrimonials subjectes al gravamen. Un cop emplenada l’autoliquidació d’acord amb les instruccions que s'adjunten al model 900, cal d’ingressar la quota que en resulti i presentar-la a la delegació de l’Agència Tributària de Catalunya que us correspongui, segons el domicili fiscal del subjecte passiu. 

  • Termini