Hi ha dues possibilitats diferents per fer presentacions telemàtiques en nom de terceres persones, presentacions en què, si la tramitació requereix certificat digital, el titular del certificat ha de ser el presentador de la declaració.

  • Declaració responsable

  • Adhesió a un acord de col·laboració social amb col·lectius de professionals per a l'actuació en nom de terceres persones