• Col·lectius per als quals és obligatori fer la tramitació telemàtica

  • Declaracions exonerades de la presentació per mitjans electrònics

  • Cas específic dels models 600, 650, 651 i 653 que estiguin vinculats a la inscripció en el Registre de la Propietat

  • Què cal fer quan ja s’ha efectuat el pagament presencialment?