• Com declarar i tramitar un impost?

  • Per a quins col·lectius és obligatori fer la tramitació telemàtica?

  • Hi ha algun requeriment tècnic per fer la tramitació telemàtica?

  • Quin tipus de certificat digital s'ha d'utilitzar?

  • En quina entitat bancària es pot fer el pagament?

  • Es pot tramitar telemàticament en nom de tercers?

  • Es pot demanar cita prèvia per fer una autoliquidació?