Relació d'entitats financeres col·laboradores en la funció recaptatòria, tant en pagaments telemàtics com presencials.

  • Pagament telemàtic. Entitats autoritzades

  • Pagament presencial. Entitats col·laboradores