El compte al qual es vol fer el càrrec en el pagament telemàtic ha de ser d'una entitat financera col·laboradora i autoritzada per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Com a norma general, la persona que consta en el certificat o identificació digital ha de ser titular o autoritzada del compte. 

També es permet el pagament telemàtic d’autoliquidacions mitjançant càrrec al compte de la persona obligada al pagament en els casos següents:

— Quan la persona que s’ha identificat digitalment és una persona jurídica, sempre que el NIF de l’empresa sigui autoritzat o titular del compte. Aquesta possibilitat actualment es troba disponible únicament per a comptes de Banc de Sabadell, BBVA, Caixabank i Ibercaja.

— Quan la persona que s’ha identificat digitalment està adherida a un conveni de col·laboració amb l’ATC i és representant  de l’obligat al pagament, d'acord amb el que estableix l’Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament.

  • Requisits que estableix l'Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol