D'acord amb la normativa vigent, els dipòsits en efectiu, efectuats en els comptes corrents de l’Administració tributària, no comporten el pagament de deutes tributaris.

La sol·licitud es pot fer per internet o bé presencialment.