• Avals per a la concessió d’ajornaments i fraccionaments

  • Aval per a la suspensió de liquidacions impugnades