Dins del procediment tributari, normalment comporta la presentació de documentació que ha estat requerida per l'òrgan competent per resoldre l'expedient.

El termini per contestar el requeriment és el que s'indiqui en el mateix requeriment; aquest termini no pot ser inferior a 10 dies hàbils.

Es pot utilitzar el model S11 per aportar els documents davant l'òrgan que hagi fet el requeriment.