L'Agència Tributària de Catalunya està treballant per facilitar la realització de tots els tràmits per mitjans electrònics. Mentre no sigui possible, les persones contribuents, incloses les persones jurídiques, poden continuar presentant en paper els seus escrits a l’Agència.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix, a la disposició final 7a, que les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produeixen efectes al cap de dos anys de l'entrada en vigor de la Llei (2 d’octubre de 2018).