• El préstec de diners a un familiar està subjecte a algun impost?

  • A qui correspon liquidar l’impost?

  • Com s'autoliquida l'impost?

  • Quina quantitat s’ha de pagar?

  • Quina és la base imposable que cal de declarar?

  • Cal presentar el contracte de préstec?

  • Cal documentar el parentiu?

  • Quin termini hi ha per pagar i presentar?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?